EPA Keuringen

Welkom op EPA Keuringen

Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Door het laten uitvoeren van een EPA-W advies krijgt u een goed inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning. Bovendien krijgt u het energiekeurmerk dat met ingang van 1 januari 2008 verplicht is als u de woning wilt verkopen. EPAkeuringen.nl is gespecialiseerd in het afgeven van Energielabels en helpt u graag hiermee.

Wat zijn de voordelen van EPA?

EPAkeuringen.nl, als gecertificeerde organisatie (BRL9500-00 en 01), levert u het energieprestatiecertificaat (EPC) na invoering van de gegevens. Uitvoering van de verbetermaatregelen uit het EPA-advies van EPAkeuringen.nl resulteert in meer wooncomfort, een lagere milieubelasting en uiteraard lagere energiekosten.Goed om te weten, zeker in een tijd waarin de energielasten fors stijgen.


In een oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is.

  • De energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse (A t/m G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer onzuinige panden hebben een G en zijn felrood.Dit is te vergelijken met de energielabels die in de witgoedsector worden gehanteerd (bijvoorbeeld bij koelkasten).
  • Daarnaast geeft het energielabel bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren.
  • Het energielabel is 10 jaar geldig
  • Het energielabel is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerde adviseur. EPAkeuringen.nl is gecertificeerd volgens de BRL-9500.