EPA Keuringen

Puntensysteem en energielabel

Het energielabel bepaalt mede het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning.

Energiezuinige woning levert meer punten op

Afhankelijk van het soort energielabel krijgt een woning extra punten. Hoe energiezuiger de woningen des te meer punten. De puntentelling is als volgt:

Energieprestatie overeenkomend met Eengezinswoning Meergezinswoning / Duplexwoning
Label A++ 44 40
Label A+ 40 36
Label A 36 32
Label B 32 28
Label C 22 15
Label D 14 11
Label E 8 5
Label F 4 1
Label G 0 0

Puntensysteem zelfstandige woning

Met het puntensysteem kunt u de maximale huurprijs van uw zelfstandige huurwoning berekenen.

Bereken punten voor zelfstandige woning

Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang, waarbij u geen voorzieningen hoeft te delen met andere bewoners van het pand. U kunt zelf de punten voor uw zelfstandige woning (woonpunten) uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Op de website van de Huurcommissie vindt u ook formulieren om het aantal punten van uw woning te berekenen. Via tabellen kunt u de maximale huurprijs van uw huurwoning bepalen. Deze huurprijstabellen staan ook in de circulaire huurprijsbeleid.

Welke woningonderdelen tellen mee in het puntensysteem

In het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) krijgen zelfstandige woningen punten voor:

 • de oppervlakte van de woning;
 • het aantal door c.v. verwarmde vertrekken;
 • het energielabel;
 • keukenuitrusting;
 • sanitaire voorzieningen;
 • grootte van balkon/tuin/terras;
 • het soort woning (eengezinswoning of etagewoning);
 • gehandicaptenvoorzieningen;
 • woonomgeving;
 • hinderlijke situaties;
 • schaarste.

Extra punten bij serviceflat, schaarstegebied of monumentwoning

Een aantal soorten huurwoningen kan extra punten krijgen bovenop de punten van het puntensysteem. Het gaat dan om:

 • serviceflats;
 • woningen in schaarstegebieden. Dit zijn regio’s waar grote vraag is naar woningen, maar waar relatief weinig woningen beschikbaar komen;
 • woningen in een rijksmonument of woningen gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Woonomgevingspunten

Voor de woonomgeving kan een woning extra punten (pluspunten) of juist minpunten krijgen. Dit zijn de woonomgevingspunten. Extra punten krijgt een woning bijvoorbeeld wanneer er

speelmogelijkheden, scholen of winkels in de omgeving zijn. Minpunten krijgt een woning bijvoorbeeld bij geluidshinder of bodemverontreiniging.

Geen maximale huurprijs bij geliberaliseerde huurwoning

Geliberaliseerde huurwoningen zijn huurwoningen waarbij de huur op de begindatum hoger is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens. Bij deze huurwoningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs. Is het huurcontract van uw geliberaliseerde huurwoning korter dan 6 maanden geleden ingegaan? De Huurcommissie kan dan wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Dit heet de toets aanvangshuurprijs.

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs

Het kabinet wil het puntensysteem vereenvoudigen. De onderdelen woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) wil het kabinet voortaan waarderen op basis van de WOZ-waarde. Het kabinet streeft ernaar de nieuwe regels medio 2015 in te laten gaan. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan. De wijzigingen gelden alleen voor zelfstandige woonruimtes.