EPA Keuringen

Epa Keuringen partner van Meer met Minder

Epa Keuringen staat sinds kort ingeschreven als zijnde Meer met Minder-aanbieder. Deze bedrijven bieden de mogelijkheid u te adviseren en te begeleiden bij financiering en uitvoering van energiebesparende maatregelen. Wij van Epakeuringen.nl kunnen u van deskundig advies voorzien over deze maatregelen, waardoor de uitvoering naar tevredenheid kan worden gerealiseerd.


Bron:www.meermetminder.nl

meer met minder

Epa Keuringen Convenantpartner Klimaatbureau Amsterdam

Het MKB in Amsterdam kan vanaf heden terecht bij het door het Energieloket gelanceerde MKB Klimaatfonds voor financiering van energiebesparende maatregelen. Daarbij helpt het Energieloket de MKB-ondernemer bij het realiseren van energiebesparing door belangrijke knelpunten (in de zin van tijd, geld, kennis etc.) weg te nemen. Epa Keuringen zal door het verzorgen van energiescans het Energieloket helpen bij het toepassen van de juiste energiebesparende maatregelen.

Voor het Energieloket en het MKB Klimaatfonds is er een intentieverklaring getekend door de Gemeente Amsterdam, MKB Amsterdam en een aantal marktpartijen. Gezamenlijk zullen zij er voor zorgen dat ondernemers hier straks grootschalig gebruik van zullen gaan maken. Download hier de Intentieverklaring.


Bron:www.nieuwamsterdamsklimaat.nl

nieuw amsterdams klimaat

Nu €200 subsidie vrijgekomen voor maatwerkadvies

Om de energierekening en daarmee de maandelijkse woonlasten te verlagen, zijn tal van energiebesparende maatregelen mogelijk. Maar welke zijn geschikt voor uw woning? Een maatwerkadvies biedt direct inzicht in de mogelijke maatregelen voor uw woning, wat deze kosten en welke energiebesparing dit biedt. Via de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen ontvangt u subsidie wanneer u een maatwerkadvies laat uitvoeren.

De overheid wil woningeigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen, bestaande woning. Woningeigenaren die een maatwerkadvies afnemen van een gecertificeerde adviseur, komen eenmalig in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 200,-.

De Tijdelijke subsidieregeling Maatwerkadviezen voor woningen wordt uitgevoerd door SenterNovem in opdracht van het ministerie van VROM WWI. Deze subsidieregeling is onderdeel van het pakket crisismaatregelen van het kabinet voor de woningbouw. Het betreft een tijdelijke maatregel die loopt tot 31 december 2010 (of eerder, indien het budget is uitgeput).

Het budget bedraagt in 2009 € 3 miljoen. In totaal kunnen circa 50.000 woningeigenaren een subsidie ontvangen voor een maatwerkadvies (tot en met 2010).


Bron:www.senternovem.nl/maatwerkadvies/

senter novem

Definitief energielabel

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop of verhuur van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Woningeigenaren zonder energielabel ontvangen in januari of februari een brief met hun voorlopige energielabel. Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om hier zelf een definitief energielabel van te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via de internetapplicatie energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel aanvragen. Deze applicatie is nu nog in ontwikkeling.

Via de applicatie kan de woningeigenaar, na inloggen op DigiD, de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen, bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. De applicatie geeft aan voor welke gegevens er bewijsstukken aangeleverd moeten worden, zoals een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert een erkende deskundige de gegevens op afstand. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar zijn definitieve energielabel. Dit definitief energielabel is 10 jaar geldig na uitgifte. Dat geldt ook voor het huidige energielabel. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens zoals deze over de woning bekend zijn uit informatie uit de woningmarkt. Onder andere vanuit het Kadaster en onderzoek (WoON 2006).

Waarom komt er een voorlopig energielabel?

Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe een huis energiezuiniger gemaakt kan worden.

Kan ik nu al checken wat mijn voorlopige energielabel is?

Ja, dat kunt u nagaan via de Energielabel-checker. Het voorlopige energielabel is gebaseerd op bouwjaar en type woning.

Wat gebeurt er met het energieprestatiecertificaat?

Het energieprestatiecertificaat zal vanaf 1 januari 2015 overgaan in de Energie-Index. De Energie-Index is een getal voor de energieprestatie. De Energie-Index is een vrijwillig instrument om een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt u automatisch een definitief energielabel.

Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index om de investeringen van hun huizenvoorraad te waarderen en te bepalen.

Zie ook

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Per 8 september 2014.


Bron:https://www.rvo.nl

Definitief