EPA Keuringen

Subsidies

Hieronder zijn enkele interessante subsidieregelingen opgesomd die momenteel actief zijn voor de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden.

EPAkeuringen.nl heeft voor elk van onderstaande subsidieregelingen speciale totaalpakketten ontwikkeld waarmee aan alle wettelijke vereisten en voorwaarden wordt voldaan en u optimaal kunt profiteren van de subsidie. Ook voor de realisatie van de energiebesparende maatregelen kunt u bij ons terecht voor onafhankelijk advies voor de keuze van de juiste isolatiematerialen en installaties.

Stimuleringspremie Energiepretatie Huursector (STEP)

De STEP is een stimuleringsregeling die voortvloeit uit het Nationaal Energieakkoord. Verhuurders kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. In totaal heeft de Rijksoverheid hier 395 miljoen Euro voor beschikbaar gesteld.

Hoeveel subsidie kunt u verkrijgen?

 • Bij de realisatie van 3 energielabelstappen: € 2.000,- per woning;
 • Bij de realisatie van 4 energielabelstappen: € 2.600,- per woning;
 • Bij de realisatie van 5 energielabelstappen: € 3.500,- per woning;
 • Bij de realisatie van 6 energielabelstappen: € 4.500,- per woning.

Voorwaarden, eisen en verplichtingen

 • U bent eigenaar en verhuurder van een huurwoning waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt;
 • U voert in de woning energiebesparende maatregelen door. Deze leiden tot een verbetering van het energielabel van ten minste 3 stappen;
 • Voor woningcorporaties geldt dat minimaal energielabel B wordt bereikt. Woningen van overige verhuurders bereiken na de renovatie minimaal energielabel C;
 • Tot aan de datum van de subsidievaststelling (dat is 24 maanden na instemming tot subsidieverlening) blijft de huurprijs van de woning(en) onder de liberalisatiegrens;
 • De energielabelklassen A, A+ en A++ worden voor deze subsidie als één energielabelklasse beschouwd;
 • Bij de subsidieaanvraag is de opnamedatum van het huidige energielabel van de woning niet ouder dan 6 maanden;
 • Binnen 24 maanden na subsidieverlening is de energetische verbetering uitgevoerd en het nieuwe energielabel geregistreerd in database voor energielabels van RVO;
 • Het verbeteren van het energielabel mag niet leiden tot een stijging van de totale woonlasten voor huurders. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van de woonlastenwaarborg.
 • De verhuurder kan maximaal 7,5 miljoen Euro subsidie ontvangen voor zover deze beschikbaar is;

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden of wilt u meer informatie over de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-23835675

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA 2014 is een fiscale regeling waarmee de overheid eigenaren van bedrijfspanden (utiliteiten) stimuleert te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Afhankelijk van uw bedrijfsvorm geniet u van de voordelen op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het budget is voor 2014 vastgesteld op 111 miljoen Euro. Hieronder hebben wij de voorwaarden voor u opgesomd:

 • Naast de gebruikelijke afschrijvingen mag 41,50% van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de fiscale winst. Hierdoor hoeft u gedurende één of meerdere jaren minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen;
 • De minimale aanschafkosten van een bedrijfsmiddel bedragen voor 2014 € 2.500,-. In 2013 was dit € 450,-.
 • Indien u een Maatwerkadvies Energiebesparing laat opstellen kunt u maximaal profiteren van de EIA 2014. De aftopping (maximale aftrek) van de individuele coderingen is dan namelijk niet van toepassing;
 • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst 2014 staan. Indien het bedrijfsmiddels of maatregel niet op de energielist 2014 staat dan kan onder bepaalde voorwaarden toch gebruik worden gemaakt van de EIA 2014. Het bedrijfsmiddel of de maatregel dient aangemeld te worden onder een generieke code. Er gelden dan wel besparingseisen die onderbouwd moeten worden;
 • Een combinatie van SDE+ 2014 en EIA 2014 op een bedrijfsmiddel is niet meer mogelijk. Dit is afgesproken bij de totstandkoming van het Energie-akkoord;
 • De EIA geldt uitsluitend voor nieuwe bedrijfsmiddelen en dus niet voor tweedehands bedrijfsmiddelen, showroommodellen of bedrijfsmiddelen die via zelfbouw tot stand zijn gekomen. Het is wel mogelijk om voortbrengingskosten te melden, zoals bijvoorbeeld arbeidskosten van een eigen of ingehuurde medewerkers die de montage hebben verzorgd;
 • De EIA aanvraag dient binnen 3 maanden na de schrftelijke of mondelinge bevestiging aangemeld te worden. Let op! Wij raden u aan de uitvoerende partij een opdrachtbevestiging te laten opstellen waar alle uit te voeren werkzaamheden in staan vermeld. Heeft u te maken met meerdere uitvoerende partijen dan raden wij u aan om eerst de opdrachtbevestigingen te verzamelen zodat u op dezelfde dag akkoord kunt geven. Op deze manier wordt voorkomen dat bepaalde werkzaamheden buiten de 3 maanden termijn vallen.

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden of wilt u meer informatie over de Energie-investeringsaftrek 2014 (EIA 2014)? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06-23835675