Aankoopkeuring

Als u na een eerste bezichtiging van het huis serieuze interesse hebt om het te kopen, kunt u het beste nog voordat u gaat onderhandelen met de verkoper een aankoopkeuring laten uitvoeren. Met de conclusies uit het keuringsrapport hebt u immers goede argumenten in handen voor de prijsonderhandeling. Bent u bang voor kapers op de kust, dan kunt u bieden onder voorbehoud van de uitkomst van een bouwkundige inspectie. Vraag voordat u de aankoopkeuring boekt wel eerst toestemming aan de verkoper. Hij is immers eigenaar van de woning. Zonder toestemming van de verkoper kan er geen keuring plaatsvinden.

Wij hebben een huis gezien en gaan een bod uitbrengen. Om verrassingen te voorkomen, willen we een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Maar doe je dat dan voordat je een bod uitbrengt of neem je het mee als ontbindende voorwaarde?

Het beste kunt u een bouwkundig onderzoek laten doen (met toestemming van verkopers) voordat u een bod doet. U hebt dan de mogelijkheid om de hoogte van het bod af te stemmen op de uitkomst van het onderzoek. Uit onderzoek bleek dat kopers gemiddeld de koopprijs voor € 27.000,- of meer omlaag krijgen aan de hand van een aankoopkeuring. Wanneer er meer kapers op de kust zijn, kunt u een bod doen met een ontbindende voorwaarde. Zo'n voorwaarde kunt u overigens niet afdwingen. Een ontbindende voorwaarde komt in het voorlopig koopcontract te staan. U laat daarin opnemen in welke gevallen en tot welke datum u de koop kosteloos kunt ontbinden. Let goed op de formulering. Vaak mag u namelijk ontbinden als het achterstallig onderhoud een bepaald bedrag te boven gaat. U kunt dan gemakkelijk discussie krijgen over de uitleg van 'achterstallig onderhoud'. Wij adviseren daarom af te spreken om 'zonder nadere toelichting' te kunnen ontbinden. Uiteraard kan dat alleen op redelijke gronden, dus niet voor kleine gebreken.

Verkoopkeuring

De verkoopkeuring geeft een objectief bouwkundig beeld van de woning die u wilt verkopen. De aankoop van uw woning door de een potentiële koper wordt hierdoor versneld, omdat hij kan vertrouwen op het door een onafhankelijk keuringsbureau opgestelde rapport Als verkoper heeft u een informatieplicht. Dit vindt u onder artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deze informatieplicht houdt in dat u verplicht bent kopers te informeren als uw woning niet geschikt is voor normaal gebruik. Dus alle bouwkundige gebreken moeten gemeld worden. Met onze verkoopkeuring, in combinatie met het door u in te vullen inlichtingenformulier, voldoet u aan uw informatieplicht.

Pluskeuring

Bij een Pluskeuring wordt naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies gegeven en worden de onderhoudskosten berekend. Deze kosten zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel door professionele bedrijven. U ontvangt een uitgebreide rapportage.

NHG keuring

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Om NHG te verkrijgen is een bouwkundige keuring vereist die voldoet aan de NHG criteria. Het pand wordt beoordeeld aan de hand van de richtlijnen opgesteld door de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen. Een van de diensten van EPAkeuringen.nl is deze NHG keuring. Door de NHG keuring van EPAkeuringen.nl verkrijgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzicht in de staat van onderhoud van het pand.

Waarom Nationale Hypotheek Garantie?

Met NHG kan een (toekomstige) huis inclusief bijkomende kosten met 100% geleend geld worden gefinancierd. Door de borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen beloont de financier u met een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,6%!

Kwaliteitsverbetering van een huis

De kosten van een kwaliteitsverbetering moeten blijken uit bijvoorbeeld een taxatierapport, een zelfopgemaakte specificatie of een bouwkundig rapport.

Wanneer een lening wordt afgesloten om een bouwkundige voorziening aan een woning te treffen, kan NHG worden afgesloten, ook als er geen NHG is gevestigd op de bestaande lening. Bij bouwkundige voorzieningen kunt u denken aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer of het realiseren van een aanbouw aan de woning. De bestaande lening kan worden overgenomen door een andere geldverstrekker en tegelijkertijd worden verhoogd of er kan een aanvullende lening voor de kwaliteitsverbetering worden afgesloten.

De werkwijze

Het traject van opdracht tot rapportage wordt binnen vijf werkdagen gerealiseerd. Het tijdstip van de keuring wordt altijd in nauw overleg tussen onze afdeling planning en de opdrachtgever geregeld.

Als de keuring is gepland, zorgt de inspecteur dat hij tijdig bij de woning aanwezig is. De keuring duurt, afhankelijk van de grootte van het pand, maximaal twee uur. Tijdens de keuring worden geen vaste afwerkingen verwijderd. Het rapport wordt 72 uur na de dag van de keuring opgestuurd en indien gewenst gemaild.

Indien dit sneller moet kennen wij een spoedprocedure, bij een spoedprocedure ligt het rapport de ochtend na de keuring bij u op de deurmat! Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

De kosten

Gerelateerd aan de Nationale Hypotheekgarantie moet u denken aan 2 kostenposten welke u bij het aangaan van de hypotheek zult moeten voldoen.

Kosten voor het Waarborgfonds

Voor de Nationale Hypotheekgarantie betaalt u eenmalig een bedrag aan het Waarborgfonds: de borgtochtprovisie. Deze provisie bedraagt 0,3% van het geleende bedrag. Omdat dit bedrag fiscaal aftrekbaar is en u door de NHG een lagere rente krijgt, verdient u de borgtochtprovisie ongeveer in een jaar terug.

Kosten voor de NHG keuring

De kostenvan een NHG keuring bedragen € 220 excl. BTW. Ook deze zijn (net als de borgtochtprovisie) fiscaal aftrekbaar.Zie voor meer info www.nhg.nl.